Du er her

STØT SAND

Se her hvordan du hjælpe

 

Vil du støtte SAND? Der er flere muligheder for at gøre en forskel for hjemløse, hvis du støtter SAND.
Du støtter ved at indbetale på konto 4180 40001697 

Når du giver penge til SAND, støtter du vores arbejde. Det er i sidste ende bestyrelsen (hjemløse og tidligere hjemløse), der beslutter hvad de indsamlede midler skal bruges til. Noget af det vi løbende  har givet midler til er følgende:

  • SANDS ARBEJDE

Dit bidrag vil gå til SANDs primære arbejde: at være interesseorganisation for hjemløse; at uddanne hjemlødse til at hjælpe og støtte hinanden, f.eks. at være bisiddere for andre hjemløse, at lave sociale netværk for hjemløse; at arbejde for bedre vilkår for hjemløse. 
 

  • GADENS KONGER

Her vil dit bidrag gå til en pulje, hjemløse kan låne eller få penge fra til ’akuthjælp’ hvis de er i økonomisk knibe. Mindre beløb er som regel en gave (fx 200,- til mad resten af måneden), mens større beløb er et lån, der tilbagebetales så andre hjemløse kan få gavn af puljen (det kan være lån til huslejerestancer, ubetalte regninger…)

  • HJEMLØSE HUNDE

Her støtter du Storpotefonden. Vi hjælper hjemløses hunde med fx loppemidler, dyrlægeregninger, betaling for ophold på internat ved ejers indlæggelse osv.
Mærk din donation ’Hunde’

  • SANDS JULEHJÆLP 

Vi har siden 2010 delt julehjælp ud til hjemløse i hele landet og deres eventuelle børn. Julehjælpen deles ud i form af gavekort til Føtex/Netto (voksne) og H&M/BR/Legekæden (børn). Alt efter hvor mange penge vi har at gøre godt med, lyder gavekortene på mellem 150 og 400 kr.
Vi forsøger gennem vores tætte samarbejde med hjemløse i hele landet, med natcaféer og nødovernatningspladser samt gadeplansfolk at tilgodese de svageste og mest udsatte hjemløsegrupper. Fx deler vi ud til folk der julenat overnatter på natcafé eller nødherberg.
 

Sådan gik det sidste år

Julehjælp 2021

I december 2021 uddelte SAND 612 gavekort, fordelt på 399 voksen-gavekort til Netto/Bilka/Føtex og 213 børne-gavekort til Legekæden/Bog&Idé og H&M.

Alle gavekort var på 400 kr., hvilket giver en samlet julehjælp for 244.800 kr.

Voksen- og børnegavekort blev fordelt via følgende kanaler:

  • Der blev fordelt 479 gavekort via 31 herberger, natvarmestuer og nødherberger til de hjemløse, der julenat overnattede dér.
  • Gadeplansmedarbejdere og andre opsøgende samarbejdspartnere kunne give et gavekort til 133 særligt udsatte hjemløse, der ikke benytter natvarmestuerne.

Vi får mange tilbagemeldinger på, hvor stor betydning, gavekortene har for den enkelte hjemløse. Her er nogle af dem:

  • Et sted har uddelt gavekort til seks beboere. ”Alle seks har været utrolig glade og taknemmelige”. Et bosted i SAND Storstrøm
  • ”På de hjemløses vegne vil jeg gerne sige tusind tak for hjælpen til de hjemløse”. Et bosted ved SAND Østjylland
  • ”Tak for jeres donation, som virkelig er til gavn og glæder borgerne”. Et bosted fra SAND Nordsjælland

Det er altid svært at fravælge nogle af de steder, der søger, og vi håber hvert år på at kunne samle penge nok til at glæde endnu flere.

 

Tusinde tak for din støtte – vi ses derude