Du er her

Sådan får du et (nyt) hævekort

tir, 25-01-2022, 12:22
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Hjælp til konto og hævekort

Vi gentager det gerne:  Det bliver sværere og sværere for hjemløse at få fat i kontanter. Bankfilialerne lukker og de der er tilbage kontantløse. Hvis man skal hæve penge, skal man have et hævekort. Og mister man det, har man et problem.

Det er nemlig ikke nemt at få tilsendt et nyt hævekort, for hvor skal banken sende det hen, hvis man ikke har en fast adresse?
Det har Finans Danmark, som brancheorganisation for bankerne, og Kommunernes landsforening (KL), lavet en aftale om - og den iler vi med at bringe:

Kortet bliver sendt til den bankfilial den hjemløse er kunde i. Her henter den hjemløse så kortet.

Efterfølgende sendes pinkoden til hævekortet. Det kan ske på 3 måder

1.    Banken kan få fremsendt koden til en anden filial end den, hvor den hjemløse er kunde.

2.    Den hjemløse kan lave en aftale med et herberg eller lignende om at få lov til at have en midlertidig adresse hos herberget. Den midlertidige adresse registreres i bankens eget system som alternativ forsendelsesadresse. Dette fordrer, at den hjemløse medbringer skriftlig dokumentation med underskrift fra herberget. Den midlertidige adresse slettes efterfølgende.

3.    Kommunen opretter en midlertidig c/o-adresse for den hjemløse hos kommunen. Pinkoden fremsendes til kommunen, der herefter forestår udleveringen af brevet med koden til den hjemløse. Herefter slettes c/o-adressen.
(kilde: Aftale mellem Finans Danmark og KL)

Det lyder alt sammen meget godt. Problemet er at ingen kender til den aftale der er lavet. Jeg havde f.eks. en lang diskussion med Danske Bank om hvor vidt de kunne sende et hævekort til én filial og pinkoden til en anden filial. Det ville de ikke. Det var for risikabelt. Derfor har SAND kontaktet både KL og Finans Danmark for at høre om de dog ikke synes de bør sørge for at disse løsninger blev kendt OG FULGT i både bankverdenen og i kommunerne?

Finans Danmark var umiddelbart lydhøre.  De havde aftalen på deres hjemmeside lige efter den blev lavet, men den er sidenhen blevet fjernet. De siger at det er en fejl at det er sket, men nu vil de da lægge den på igen.
Efter SANDs dialog med FinansDanmark er det nu sket! Du kan finde den her:

http://finansdanmark.dk/gode-raad/kontanter-og-betalinger/betalingskonti-til-hjemloese/

I SAND mener vi det er bankernes ansvar at sikre, at alle hjemløse kan få sig en bankkonto og at hjemløse har samme mulighed for at hæve kontanter som alle andre. Vi må huske på at bankerne har monopol på deres ydelser. Vi SKAL alle sammen have en bankkonto. Det forpligter. Og hjemløse er altså i lige så høj grad kunder som alle andre.

Har du gået forgæves ift. at få et (nyt) hævekort eller en konto? Så vil SAND meget gerne høre fra dig!

 

§ 11. Pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, jf. § 9, i danske kroner, medmindre åbning af en sådan konto vil føre til en overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

(kilde: Bekendtgørelse af lov om betalingskonti https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1805 )

Sådan klager man over en bank: https://finansdanmark.dk/gode-raad/saadan-klager-du-over-din-bank/

 

 

Vi gentager det gerne:  Det bliver sværere og sværere for hjemløse at få fat i kontanter. Bankfilialerne lukker og de der er tilbage kontantløse. Hvis man skal hæve penge, skal man have et hævekort. Og mister man det, har man et problem.

Det er nemlig ikke nemt at få tilsendt et nyt hævekort, for hvor skal banken sende det hen, hvis man ikke har en fast adresse?
Det har Finans Danmark, som brancheorganisation for bankerne, og Kommunernes landsforening (KL), lavet en aftale om - og den iler vi med at bringe:

Kortet bliver sendt til den bankfilial den hjemløse er kunde i. Her henter den hjemløse så kortet.

Efterfølgende sendes pinkoden til hævekortet. Det kan ske på 3 måder

1.    Banken kan få fremsendt koden til en anden filial end den, hvor den hjemløse er kunde.

2.    Den hjemløse kan lave en aftale med et herberg eller lignende om at få lov til at have en midlertidig adresse hos herberget. Den midlertidige adresse registreres i bankens eget system som alternativ forsendelsesadresse. Dette fordrer, at den hjemløse medbringer skriftlig dokumentation med underskrift fra herberget. Den midlertidige adresse slettes efterfølgende.

3.    Kommunen opretter en midlertidig c/o-adresse for den hjemløse hos kommunen. Pinkoden fremsendes til kommunen, der herefter forestår udleveringen af brevet med koden til den hjemløse. Herefter slettes c/o-adressen.
(kilde: Aftale mellem Finans Danmark og KL)

Det lyder alt sammen meget godt. Problemet er at ingen kender til den aftale der er lavet. Jeg havde f.eks. en lang diskussion med Danske Bank om hvor vidt de kunne sende et hævekort til én filial og pinkoden til en anden filial. Det ville de ikke. Det var for risikabelt. Derfor har SAND kontaktet både KL og Finans Danmark for at høre om de dog ikke synes de bør sørge for at disse løsninger blev kendt OG FULGT i både bankverdenen og i kommunerne?

Finans Danmark var umiddelbart lydhøre.  De havde aftalen på deres hjemmeside lige efter den blev lavet, men den er sidenhen blevet fjernet. De siger at det er en fejl at det er sket, men nu vil de da lægge den på igen.
Efter SANDs dialog med FinansDanmark er det nu sket! Du kan finde den her:

http://finansdanmark.dk/gode-raad/kontanter-og-betalinger/betalingskonti-til-hjemloese/

I SAND mener vi det er bankernes ansvar at sikre, at alle hjemløse kan få sig en bankkonto og at hjemløse har samme mulighed for at hæve kontanter som alle andre. Vi må huske på at bankerne har monopol på deres ydelser. Vi SKAL alle sammen have en bankkonto. Det forpligter. Og hjemløse er altså i lige så høj grad kunder som alle andre.

Har du gået forgæves ift. at få et (nyt) hævekort eller en konto? Så vil SAND meget gerne høre fra dig!

 

§ 11. Pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, jf. § 9, i danske kroner, medmindre åbning af en sådan konto vil føre til en overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

(kilde: Bekendtgørelse af lov om betalingskonti https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1805 )

Sådan klager man over en bank: https://finansdanmark.dk/gode-raad/saadan-klager-du-over-din-bank/