Du er her

Ny aftale på hjemløseområdet

ons, 01-12-2021, 12:58
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Gode takter i den nye aftale

NY AFTALE. Regeringen har sammen med SF, Enhedslisten, KristenDemokraterne og Dansk Folkeparti lavet en aftale om at lave flere billige boliger og ad den vej få flere ud af hjemløshed.

Billige boliger

Billige boliger er og bliver en mangelvare. Alene fra 2015 – 2020 er der 11.000 færre boliger med en husleje på gennemsnitlig 3.000 kr. Derfor kan de ca. 4000 billige boliger aftalen skal bringe for dagen synes af alt for lidt. Men nu er vi i gang og Rom blev som sagt ikke bygget på en dag. Det er også værd at hæfte sig ved at aftalen skubber på for at kommunerne skal blive meget bedre til at anvise de boliger med en billig husleje, der faktisk findes, men som kommunerne ikke anviser til i dag. Ca. halvdelen af de ca. 4000 boliger aftalen omtaler findes i dag og skal gøres tilgængelige for hjemløse allerede fra næste år ved at give et midlertidig huslejetilskud. 
Hvis det går som præsten prædiker, vil hjemløse i de byer, der har mest brug for billige boliger engang næste år, få lettere ved at få anvist en af disse lejligheder.

Bostøtte

Bostøtte skal der til. Det er ikke nok med en lejlighed. Det er et vigtigt punkt i aftalen. Aftaleparterne vil gerne have at flere hjemløse får en Housing First-inspireret bostøtte. Det er godt. Et af de vigtige principper i Housing First er at støtten til hjemløse skal tage udgangspunkt i den hjemløses behov. 
Den hjemløse skal også større mulighed for at få bostøtte fra den boform man har boet på, når man flytter egen bolig. I det hele taget lægges der op til at der tages mere hensyn til den hjemløses ønsker i højere grad tages hensyn til i dag. 
Det skal ske ved at stille krav om at hjemløse på boformer får lavet en handleplan og at handleplanen laves i samarbejde med den hjemløse. 
I SAND vil vi være meget opmærksomme på at disse intentioner føres ud i praksis.
 

Selmøderprincippet bevares


I aftalen understreges det at selvmøderprincippet bevares. Dvs. at hjemløse stadig selv kan henvende sig til det herberg eller forsorgshjem man gerne vil ind på og få en plads, hvis der ellers er ledige pladser.
I mange år, er der steder i landet, hvor der ikke har været de herbergspladser der har været brug for. En del af øvelsen med denne aftale er at få flere hjemløse ud af herbergerne og i egen bolig. Og gøre det i et omfang der gør at man kan nedlægge herbergspladser. Men der skal bygges rigtig mange boliger og gives rigtig meget bostøtte for at det kan komme til at ske. Derfor skal vi alle sammen holde øje med om kommunerne allerede nu begynder at lukke herbergspladser fordi der måske engang i fremtiden kommer til at være mindre behov for dem. Behovet har aldrig været større. Socialborgmester i København Mia Nygaard siger at der ikke er herbergspladser nok til alle hjemløse i København. Men selvom hun har ret og kommunen har pligt til at levere det nødvendige antal pladser, er der ikke politisk opbakning til at overholde lovens intentioner. 


Vi skal holde øje med om kommunerne blot tager imod de penge staten kommer med, men ikke leverer det de skal. Om det så er herbergspladser, bostøtte, inddragelse af hjemløse i handleplansarbejdet eller hvad det er. 


Aftalen i hovedpunkter

 • Der stilles krav om at hjemløse på herberger skal have en handleplan og den hjemløse skal inddrages i udarbejdelsen
 • Der kommer flere billige boliger øremærket hjemløse
 • Kommunerne skal blive bedre til at udnytte deres anvisningsret til almene boliger, så flere hjemløse kan få en lejlighed
 • Flere muligheder for hjemløse for at komme i udslusningsboliger. Samtidig kan man bo der op til 5 år mod d nuværende 2 år.
 • Refusionsreglerne ændres. Kommunerne kan kun får 50 procents statsrefusion på en hjemløs borgers ophold på herberg i 120 dage i 2023 – 2025. Fra 2026 kan kommunerne kun få refusion i 90 dage pr. løbende år.
 • Der gives i stedet statsrefusion til kommunerne ved tildeling af en bestemt type bostøtte (CTI, ACT og ICM) i op til 2 år.
 • Der gives 50 procent statsrefusion i op til 6 måneder ved udskrivning fra herberg til § 107 tilbud.
 • Kommunerne får udskrivningsret fra herberger hvis:
  • Der er en handleplan for borgeren.
  • Borgeren har underskrevet en lejekontrakt for egen bolig eller er visiteret til et botilbud. 
  • Der foreligger visitation til hjælp og støtte i egen bolig.
    
 • Der skal laves flere omsorgspladser til hjemløse
 • Der skal laves et nationalt partnerskab af interessenter (herunder SAND), der skal følge og drøfte udviklingen i antallet af hjemløse og indsatsen på området
 • Understøttelse af fællesskaber for tidligere hjemløse i overgangen til egen bolig
 • Styrket rådgivning om retssikkerhed hos landsdækkende hjemløse organisationer (herunder SAND).
 • Oprettelse af Task Force på hjemløseområdet, som skal styrke kommunernes sagsbehandling og indsats på hjemløseområdet samt bidrage til en styrket implementering af Housing First
 • En analyse af tilbud, kapacitet og målgrupper på herbergområdet

NY AFTALE. Regeringen har sammen med SF, Enhedslisten, KristenDemokraterne og Dansk Folkeparti lavet en aftale om at lave flere billige boliger og ad den vej få flere ud af hjemløshed.

Billige boliger

Billige boliger er og bliver en mangelvare. Alene fra 2015 – 2020 er der 11.000 færre boliger med en husleje på gennemsnitlig 3.000 kr. Derfor kan de ca. 4000 billige boliger aftalen skal bringe for dagen synes af alt for lidt. Men nu er vi i gang og Rom blev som sagt ikke bygget på en dag. Det er også værd at hæfte sig ved at aftalen skubber på for at kommunerne skal blive meget bedre til at anvise de boliger med en billig husleje, der faktisk findes, men som kommunerne ikke anviser til i dag. Ca. halvdelen af de ca. 4000 boliger aftalen omtaler findes i dag og skal gøres tilgængelige for hjemløse allerede fra næste år ved at give et midlertidig huslejetilskud. 
Hvis det går som præsten prædiker, vil hjemløse i de byer, der har mest brug for billige boliger engang næste år, få lettere ved at få anvist en af disse lejligheder.

Bostøtte

Bostøtte skal der til. Det er ikke nok med en lejlighed. Det er et vigtigt punkt i aftalen. Aftaleparterne vil gerne have at flere hjemløse får en Housing First-inspireret bostøtte. Det er godt. Et af de vigtige principper i Housing First er at støtten til hjemløse skal tage udgangspunkt i den hjemløses behov. 
Den hjemløse skal også større mulighed for at få bostøtte fra den boform man har boet på, når man flytter egen bolig. I det hele taget lægges der op til at der tages mere hensyn til den hjemløses ønsker i højere grad tages hensyn til i dag. 
Det skal ske ved at stille krav om at hjemløse på boformer får lavet en handleplan og at handleplanen laves i samarbejde med den hjemløse. 
I SAND vil vi være meget opmærksomme på at disse intentioner føres ud i praksis.
 

Selmøderprincippet bevares


I aftalen understreges det at selvmøderprincippet bevares. Dvs. at hjemløse stadig selv kan henvende sig til det herberg eller forsorgshjem man gerne vil ind på og få en plads, hvis der ellers er ledige pladser.
I mange år, er der steder i landet, hvor der ikke har været de herbergspladser der har været brug for. En del af øvelsen med denne aftale er at få flere hjemløse ud af herbergerne og i egen bolig. Og gøre det i et omfang der gør at man kan nedlægge herbergspladser. Men der skal bygges rigtig mange boliger og gives rigtig meget bostøtte for at det kan komme til at ske. Derfor skal vi alle sammen holde øje med om kommunerne allerede nu begynder at lukke herbergspladser fordi der måske engang i fremtiden kommer til at være mindre behov for dem. Behovet har aldrig været større. Socialborgmester i København Mia Nygaard siger at der ikke er herbergspladser nok til alle hjemløse i København. Men selvom hun har ret og kommunen har pligt til at levere det nødvendige antal pladser, er der ikke politisk opbakning til at overholde lovens intentioner. 


Vi skal holde øje med om kommunerne blot tager imod de penge staten kommer med, men ikke leverer det de skal. Om det så er herbergspladser, bostøtte, inddragelse af hjemløse i handleplansarbejdet eller hvad det er. 


Aftalen i hovedpunkter

 • Der stilles krav om at hjemløse på herberger skal have en handleplan og den hjemløse skal inddrages i udarbejdelsen
 • Der kommer flere billige boliger øremærket hjemløse
 • Kommunerne skal blive bedre til at udnytte deres anvisningsret til almene boliger, så flere hjemløse kan få en lejlighed
 • Flere muligheder for hjemløse for at komme i udslusningsboliger. Samtidig kan man bo der op til 5 år mod d nuværende 2 år.
 • Refusionsreglerne ændres. Kommunerne kan kun får 50 procents statsrefusion på en hjemløs borgers ophold på herberg i 120 dage i 2023 – 2025. Fra 2026 kan kommunerne kun få refusion i 90 dage pr. løbende år.
 • Der gives i stedet statsrefusion til kommunerne ved tildeling af en bestemt type bostøtte (CTI, ACT og ICM) i op til 2 år.
 • Der gives 50 procent statsrefusion i op til 6 måneder ved udskrivning fra herberg til § 107 tilbud.
 • Kommunerne får udskrivningsret fra herberger hvis:
  • Der er en handleplan for borgeren.
  • Borgeren har underskrevet en lejekontrakt for egen bolig eller er visiteret til et botilbud. 
  • Der foreligger visitation til hjælp og støtte i egen bolig.
    
 • Der skal laves flere omsorgspladser til hjemløse
 • Der skal laves et nationalt partnerskab af interessenter (herunder SAND), der skal følge og drøfte udviklingen i antallet af hjemløse og indsatsen på området
 • Understøttelse af fællesskaber for tidligere hjemløse i overgangen til egen bolig
 • Styrket rådgivning om retssikkerhed hos landsdækkende hjemløse organisationer (herunder SAND).
 • Oprettelse af Task Force på hjemløseområdet, som skal styrke kommunernes sagsbehandling og indsats på hjemløseområdet samt bidrage til en styrket implementering af Housing First
 • En analyse af tilbud, kapacitet og målgrupper på herbergområdet